BERGMANS FÅRÖ: En passion (eng. sub)

Bergmanåret 2018 kommer Sudersandsbiografen att tillsammans med Bergman Center visa filmserien BERGMANS FÅRÖ – Filmer Bergman spelade in på Fårö. Filmerna är nyrestaurerade av Filminstitutets Filmarkiv och visas med engelsk text.

Enstöring på ö inleder förhållande med gift kvinna och träffar cynisk arkitekt med fru i Bergmans ”första riktiga färgfilm”.

Ingmar Bergmans TV-pjäs Reservatet och En passion utgår från ett gemensamt arbetsmaterial. Våren 1968 skrev Bergman för Svensk Filmindustri ett manuskript med beteckningen L-182 och titeln ”ANNANDREAS: Förslag till scener ur ett äktenskap av Ingmar Bergman”.

I detta fanns fyra personer vars öden var sammanflätade och vilkas förnamn överensstämde såväl med namnen i pjäsen som med filmens namn. En av kvinnorna hette Anna Fromm. En mängd element i denna ursprungliga version av L-182 återfinns i filmen men i grova drag överensstämde manuskriptet närmast med Reservatet. En senare version av L-182, daterad augusti 1968, bär titeln En passion. Detta manuskript överensstämmer väsentligen med filmen.

Filmen visas med engelsk text!