UPPROP: Sudersandsbiografens framtid

Sudersandsbions fastighetsägare har aviserat en försäljning av biografen under 2012 och det gör framtiden osäker för en 59-årig kulturinstitution på Fårö. Vår förhoppning är trots detta att kunna driva verksamheten vidare och garantera en kulturmötesplats på ön!

Sudersandsbion är Fårös första biograf, och också enda publika biograf. Här har bland annat Ingmar Bergman sett film, och dagstagningar på de filmer han spelat in på ön. Biografen är också huvudbiograf för Bergmanveckans visningar och visar regelbundet Bergmanrelaterad film.

Under 2010 tog vi över ansvaret för biografen. Efter upprustningar av lokalerna under vintern 2010 och våren 2011 öppnade verksamheten igen i maj 2011. Vi upplevde gensvaret som mycket gott, och närmare 1.500 besökare såg film på biografen under året. Verksamheten under 2012 är garanterad, men där efter ser framtiden oviss ut eftersom fastighetägaren kommer att sälja fastigheten.

Biografdrift i liten skala roligt men är ingen vinstaffär. Vi har drivit biografen ideellt för att vi tycker att ett kulturutbud är viktigt även i glesbygd och för att vi älskar filmen som konstform. De små intäkterna som bion ger innebär inte att bion går runt och ger långt ifrån medel till att köpa fastigheten.

Vi bjuder därför in alla som tycker att Sudersandsbions fortlevnad är viktig att kontakta oss för att diskutera hur vi kan gå till väga för att på ett eller annat sätt antingen förvärva fastigheten, alternativt på annat sätt garantera verksamhetens fortlevnad. Alla idéer är välkomna, men till syvende och sist är det ekonomiska medel som kan garantera Sundersandsbion får finnas kvar.

Hör gärna av er med tankar och idéer kring hur vi kan behålla en biograf och kulturmötesplats på Fårö!

Kontakta oss på info@sudersandsbion.se eller ring 0739-166 949.

 

Sofia Mattsson

Ulf Slotte

Sudersandsbiografen, Fårö.