Uppdaterad: Sudersandsbion – kulturminne?

Inte enligt Länsstyrelsen på Gotland i alla fall, enligt uppgift i Gotlands Tidningar idag (3/1 -13).

Den ansökan om kulturminnesmärkning av biografen vi tidigare har uppmärksammat har avslagits av länsstyrelsen med hänvisning till att biografen inte når upp till byggnadsminnesklass.

Däremot anser länsstyrelsen att ”biografen har identitetsskapande, lokalhistoriska värden och att det skulle vara lämpligt med ett skydd i detaljplanen enligt Plan- och bygglagen för att tillvarata de lokalhistoriska värdena”.

Det är fjärde gången på ett par år som olika aktörer försöker få biografen kulturminnesskyddad. Det vittnar om ett stort intresse för biografens fortlevnad.

Även Sveriges Radio har uppmärksammat detta.

 

UPPDATERING 6/4 2013

Region Gotlands byggnadsnämnd är oense med länsstyrelsens syn på Sudersandsbiografen och överklagar därför ärendet till Mark- och byggnadsdomstolen.

Läs mer på Hela Gotland eller Gotlandsnytt.