Biografens framtid säkrad

Sudersandsbion kommer från och med 2014 att drivas av en förening.

– Föreningen är ett sätt att involvera fler i arbetet med biografen, säger Ulf Slotte som tillsammans med Sofia Mattsson drivit biografen sedan 2010. Ulf och Sofia kommer även i fortsättningen vara med och driva verksamheten.

Föreningen har också tecknat ett nytt treårigt hyresavtal för fastigheten vilket garanterar biografens fortlevnad. Framöver kommer föreningen att arbeta med att förbättra förutsättningarna för biografdrift i fastigheten och utveckla den nya digitala biograftekniken för att kunna erbjuda en modern biografupplevelse i en traditionell miljö.