Tillgänglig för fler och upprustad utemiljö

Sommarsäsongens sista visning har lämnat biografen med endast två filmaffischer kvar för detta år. På Fårönatta lördag 17 september visas Mamma Mu hittar hem och Där kräftorna sjunger och därefter sjunker salongen in i vintervilan.

Inför årets sommarsäsong planerade Sudersandsbiografen att tillgänglighetsanpassa lokalen med ramp och hörslinga samt göra utemiljön mer välkomnande och attraktiv genom upprustning av befintlig neonskylt, fler sittplatser och nya anslagsmöjligheter vid infart och entré. Med stöd från Leader Gute, Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kunde dessa insatser genomföras just innan sommarsäsongen startade.

År 2022 har givit oss en mer tillgänglig biograf på Fårö. Fler har kunnat välkomnas till visningar och kulturevenemang genom att hörslinga erbjuds för människor som använder hörapparat och genom att det nu finns ramp in till salongen för människor som använder rullstol eller har svårt att ta sig upp för de trappsteg som annars leder in i lokalen. Många har nyttjat den nya parkbänken placerad direkt utanför entrén i neonskenet från bioskylten som blästrats och målats om under våren och på nya anslagstavlor för affischering och informationsmaterial vid infart och entré har säsongens program presenterats.

Med detta tackar vi för en sommarsäsong med en lokal som nu är tillgänglig för fler och med en upprustad utemiljö och välkomnar er alla på årets sista visningar under Fårönatta lördag 17 september.